Заклад загальної
середньої освіти IІ-ІІІ ступенів
з різними формами навчання
Бузької сільської ради

Структура органів управління

Згідно  п.1 Розділу VI. Статуту ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ З РІЗНИМИ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ БУЗЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

  1. Управління Закладом освіти у межах повноважень, визначених законами та установчими документами даного закладу, здійснюють: Засновник – Бузька сільська рада, орган управління – відділ освіти Бузької с/р; керівник закладу освіти; колегіальний орган управління закладу освіти; колегіальний орган громадського самоврядування; інші органи, передбачені спеціальними законами та цим Статутом.

 

Структура органів управління Закладу ЗСО ІІ-ІІІ ступенів з різними формами навчання Бузької сільської ради

 

Згідно п.1.5 Розділу І Статуту Вознесенської районної вечірньої  загальноосвітньої школи ІІ- ІІІ ступенів Вознесенської районної ради Миколаївської області органом, уповноваженим здійснювати керівництво
закладом освіти, є відділ освіти, культури, молоді та спорту Вознесенської
районної державної адміністрації